Ebb Balon
Bir balondan daha fazlası..
Doğum sonrası kanamalar anne ölümüne neden olan ilk 3 sebepten biridir ve gelişmiş ülkelerde bile anne ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Çalışmalar, kanama sebebiyle gerçekleşen ölümlerin % 73-93’ünün önlenebileceğini söylemektedir (Clark ve ark., 2008)(Berg ve ark., 2005).
Erken ve uygun müdahale anahtardır ve bir hızlı yanıt sistemi kritik önem taşımaktadır. Ebb, doğum sonrası kanamaların acil durumları için tam bir tampon çözümü sunmaktadır.
 
Tek çift balon içeren kateter
Uterustan vajene balonun kaymasına son
Ayarlanabilen balon aralığı
Vajinal balonun şekillenebilen materyali, hastanın anatomisine silikondan daha iyi bir şekilde uyum sağlamaktadır. Rahim balonu 750 ml’lik dolum kapasitesine sahiptir ve vakaların %45’inde 500 ml’nin üzerindeki miktarın tamponlamanın başarılı olması için gerekli olabileceği literatürde önerilmektedir (Dildy ve ark., 2014). Vajinal balon, uterin balonunun sabitlenmesini sağlar ve ayrıca bir vajinal kanama olması durumunda balon atılımını azaltarak kanamanın etkili bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaktadır.
 
Önce güvenlik
Aynı anda olabilecek vajinal kanama ve laserasyonlarda tamponlama imkanı
Optimum kanama takibi ve kontrolü
Ebb balon ile hastanın ne kadar kan kaybettiğini daha iyi anlamak için drenaj lümenini kullanarak devam eden kan kaybını takip edebilirsiniz. Drenaj durduğunda, rahim içinde gizli kanama var mı diye kontrol etmek için yıkama/irigasyon portundan sıvı enjekte ederek kanamayı kontrol edebilirsiniz.
 
%98 Etkilinlik
Hastanın durumunun gerektirdiği kadar tamponaj yapma imkanı
750 ml’ye kadar dolabilen uterus balonu
Vakaların 50/51’inde balon yerleştirilmesinden sonra kanama azalmış veya durmuştur. Kadınların yaklaşık yarısında kanamanın kontrolünün sağlanması için 500 ml’nin üzerinde uterin balon hacmi gerekli olmuştur (Dildy ve ark., 2014).
 
Sık sorulan sorular
Rahim ve vajinal balonlar için dolum hacimleri nelerdir?
Rahim balonları için önerilen maksimum dolum hacmi 750 ml’dir. Vajinal balonlar için ise bu değer 300 ml’dir. Bu miktarlar klinik olarak gerekliyse arttırılabilir.
NOT: Genellikle ≤ 500 ml hacimler tamponlama için yeterlidir (Dildy ve ark., 2014).
Yerleşmenin uygun olduğunu nasıl anlarım?
Rahim içindeki yerleşmenin uygun olup olmadığını anlamak için ultrason kullanınız. Dolum yapılırken parmak uçlarınızı servisk/rahim boynunda tutunuz ve balonun fazla doldurulmadığından ve uygun yerleştiğinden emin olunuz. Rahim içi balonun fazla şişirilmediğinden emin olmak için vajinal kontrol önerilmektedir. Fazla şişirilen balon vajinaya prolobe olmasına neden olabilir.
Ebb balon ne kadar süre hastanın içinde kalabilir?
Bu karar hastayı kontrol eden klinisyene bırakılmıştır. Ancak; enfeksiyon riskinden dolayı 24 saat içinde çıkarılması veya söndürülmesi için çaba gösterilmelidir. Tampon balonunu çıkarmak için girişimde bulunmadan önce yan etki oluşması ihtimaline karşı yeterli ekipmanın bulunduğundan emin olunuz.
Balonlar ne hızla çıkarılmalıdır?
Atravmatik olarak çıkarılabilinceye kadar boşaltılır ve devam eden veya tekrarlayan kanama bulguları açısından bölge incelenmelidir. Söndürme işlemi rahim balonunun boş olduğunun görülmesine kadar kademeli olarak sıvı hacminin azaltılması ile gerçekleştirilir. Eğer sıvının hızlı bir şekilde boşalması gerekiyorsa musluğun üstünden doldurma borusu kesilebilir.
Ebb balon sezaryen sonrası kullanılabilir mi?
Elbette kullanılabilir.
Balonları doldurmak için ne kullabilirim?
Balonu ASLA hava ile doldurmayınız. Balonlar serum torbasından, izotonik çözelti, ringer laktat çözeltisi, distile su ya da hastanede bulunan herhangi bir sıvı ile doldurulabilir.
 
Kaynaklar:
1. Clark S. L., Belfort M. A., Dildy G. A. Maternal death in the 21st century: causes, prevention, and relationship to cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2008;199:36e1-36.e5.
2. Berg C. J., Callaghan W. M., Syverson C., Henderson Z. Pregnancy related mortality in the United States, 1998 to 2005. Obstet Gynecol. 2005;106:1228-12234.
3. Dildy G. A., Belfort M. A., Adair D., et al. Initial experience with a dual-balloon catheter for the management of postpartum hemorrhage. Am J Obstet Gynecol. 2014;210:136.e1-6.
Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım