EMDA Elektromotiv İlaç Verme Sistemi

Mesane tümörü tedavisi

EMDA sistemi, mesaneye yerleştirilen bir kateter içerisindeki elektrot ve karına yerleştirilen elektrotlar arasında bir elektriksel alan oluşturularak, mesaneye verilen kemoterapi ilacı Mitomisin C’nin, mesane duvarında daha derin dokuya etki etmesini sağlar.

 

EMDA, intravezikal bir solüsyon içerisindeki iyonize ilaçların, dokuya yönelerek, bir elektriksel akım kullanarak pasif difüzyona oranla daha derin dokulara nüfuz etmesini sağlayan bir sistemdir.

 

Bilimsel olarak ölçülmüş ve uygulanmış olan bu işlem, cerrahi sonrasında tümör tekrarlama oranını büyük oranda düşmesini sağlamaktadır.

 

Interstisyel sistit tedavisi EMDA sistemi interstisyel sistit tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu endikasyonda, iki aşamalı tedavi ile ilk aşamada topikal anestezik ile sistodistansiyon yapıldıktan sonra, ikinci aşamada Heparin kullanılarak zarar görmüş doku tedavi edilir.    

Kullanım Alanları

Avantajları

 • Mesane Tümörü Tedavisi
 • Interstiyel Sistit Tedavisi
 • Peyroni Hastalığı Tedavisi
 • Prostatit
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Mesane Duvarının Lokal Anestezi ile Tedavisi
 • Gag Tabakasının Tamiri
 • Çocuklarda Aşırı Aktif Mesane Tedavisi
 • Non invaziv bir işlemdir.
 • Pasif difüzyondan daha yüksek etkililik sağlayan ağrısız lokal ilaç uygulamasıdır.
 • Sistemik uygulamaya oranla yan etkisi çok daha azdır.
 • Uygulanan ilacın daha derin dokuya nüfuz etmesini sağlar.
 • Uygulama ilacının hızını, sadece uygulanan akım şiddetinde değiştirme yaparak kontrol edilmesine olanak tanır.
Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım