SCANMASTER Rezidüel İdrar Ölçüm Sistemi

ScanMaster sistemi işeme sonrası kalan idrar miktarının non-invaziv ultrasonik olarak ölçülmesini sağlayan bir sistemdir. Scanmaster probu her türlü PC tabanlı bilgisayar yardımı ile kullanılabilmekte olup istenildiğinde MMS Ürodinami veya Üroflowmetre Sistemleri ile aynı sistem üzerinde de kullanılabilmektedir.

 

Ayrıca cerrahi öncesi mesane doluluğu, cerrahi sırasında kateterizasyon gerekliliği, cerrahi sonrasında mesane durumu takibi için de kullanılmaktadır.  

Avantajları

  • Mesane kapasitesinin kateter takılmadan non-invaziv olarak ölçümünü sağlar.
  • Üriner retansiyon kontrolü ve takibi yapılabilmektedir.
  • Gereksiz kateterizasyonu engelleyerek üriner enfeksiyon riskini azaltmaktadır.
  • Tek tuş ile 6 sn’de ölçüm işlemi yapılabilmekte ve yazılım ile hasta kayıtları saklanabilmektedir.
Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım