Solar Blue Kablosuz Ürodinami Sistemi

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) dolum ve boşaltma fazlarındaki anormalliklerin saptanması için yapılan tanı amaçlı ürodinamik incelenmedir. Ürodinami, bebek, çocuk ve yetişkinlerde; idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrar yapamama, zorlanarak ya da damla damla idrar yapma gibi işeme bozukluklarının teşhis edilmesi için yapılır.


– Stres inkontinans
– Urge inkontinansı
– Miks inkontinans
– Aşırı aktif mesane

 

Anorektal manometri opsiyonu Anorektal bölge fizyolojisinin işleyişinin basınç değerleri ile değerlendirilmesidir. 
Dışkılama bozuklukları.
Dışkı ve gaz kaçırma gibi endikasyonlarda kullanılır.

Biyofeedback opsiyonu: Üriner veya Anorektal kasların kullanılmasında hastanın görsel geri bildirim ile bu kasların kullanımını geliştirdiği bir çalışmadır. 


Yapılan Ölçüm ve Analizler:

 • Sistometri
 • Üroflowmetri
 • Basınç akım çalışması
 • Üretral basınç profili (UPP)
 • Anorektal manometri
 • Biofeedback

Avantajları:

 • Kablosuz (bluetooth) ile kullanım
 • Bilgisayara veritabanı arşivleme
 • Standart A4 Kağıda Çıktı alınabilmesi
 • Türkçe, İngilizce veya Alternatif Dillerde Kullanım
 • Yüksekliği Ayarlanabilir Stand ve işeme sandalyesi
 • Dijital Ölçüm
 • Otomatik Başlama Otomatik Durma ve Yazdırma
 • Otomatik Analiz
 • Otomatik Artefakt Bulma
 • Çok az yer kaplaması
 • Çok sayıda konfigürasyonla kurulum seçenekleri
 • Kullanım kolaylığı
Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım